Truca

Ens avaluem per aprendre!

A 1r els agrada molt explicar tot el que saben. Però per què se'ls entengui bé ho han de fer tenint en compte moltes coses: quina informació donen, com entonen, quina actitud tenen... Per això es graven en vídeo i analitzen com ho han fet per poder-ho millorar encara més.