Truca

The origins of paper

A l'escola hem introduït la llengua anglesa dins les estones de treball curricular globalitzat. A 5è acaben de presentar el seu projecte The origins of paper.