Truca

Crossfit Kids

A l'àrea de Physical Education  hem introduït la disciplina del Crossfit per a nens i nenes. Es tracta de treballar exercicis físics amb intensitat i col.laborativament per tal d'anar superant nous reptes.