Truca

Eines per crear

Els iPads s'han convertit també en una eina de creació musical. A 6è composen melodies amb el Garage Band!