Grups flexibles per aprendre més i millor!

Amb l'objectiu de respectar el moment maduratiu de cada nena i cada nen hem començat els grups flexibles d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Així ens assegurem que cadascú aprèn al seu ritme i tots assoleixen el mateix objectiu: aprendre més i millor!

Arquitectura a P5

Les construccions són una bona eina per aprendre de volum, composició, càlcul, geometria... i desvetllar alguna inquietud arquitectònica a P5!

Pàgina 12 de 12