Truca

Ens situem en el plànol

A 5è estem aprenent el patrimoni industrial de Vilassar de Dalt.

Situem fàbriques en el plànol per preparar un itinerari.