Truca

En les reunions del consell escolar s'han pres els següents acords:

04/05/2020

 • Aprovació de l'acta de la reunió anterior
 • S'informa sobre la situació derivada del confinament per Coronavirus
 • Altres informacions:
  • Projecte Tenim la Paraula
  • Laboratori de Transformació Educativa
  • Fòrum Futurs de l'Educació

18/11/2019

 • Aprovació de l'acta de la reunió anterior
 • S'informa sobre la justificació de les despeses de funcionament del curs 2018-2019
 • Aprovació de la revisió de comptes del curs 2018-2019
 • Aprovació del pressupost del curs 2019-2020
 • S'aprova el projecte de convivència, es crea una comissió i es fa la designació del referent per a la igualtat de gènere

23/09/2019

 • Aprovació de l'acta de la reunió anterior
 • Es presenta la Memòria Anual del curs 2018-2019
 • Es presenta el Pla Anual del curs 2019-2020
 • S'informa de les matrícules del curs