Truca

 

Portes obertes a l'escola divendres 5 de març a la tarda i dissabte 6 de març al matí. Cal inscriure's.  

En les reunions del consell escolar s'han pres els següents acords:

04/05/2020

 • Aprovació de l'acta de la reunió anterior
 • S'informa sobre la situació derivada del confinament per Coronavirus
 • Altres informacions:
  • Projecte Tenim la Paraula
  • Laboratori de Transformació Educativa
  • Fòrum Futurs de l'Educació

18/11/2019

 • Aprovació de l'acta de la reunió anterior
 • S'informa sobre la justificació de les despeses de funcionament del curs 2018-2019
 • Aprovació de la revisió de comptes del curs 2018-2019
 • Aprovació del pressupost del curs 2019-2020
 • S'aprova el projecte de convivència, es crea una comissió i es fa la designació del referent per a la igualtat de gènere

23/09/2019

 • Aprovació de l'acta de la reunió anterior
 • Es presenta la Memòria Anual del curs 2018-2019
 • Es presenta el Pla Anual del curs 2019-2020
 • S'informa de les matrícules del curs

 18/11/2020

 • Aprovació de l'acta de la reunió anterior
 • Informació de la justificació de les despeses
 • Aprovació de la revisió de comptes
 • Projecte de convivència

 04/05/2020

 • Aprovació de l'acta de la reunió anterior
 • Informació sobre la situació derivada del confinament per coronavirus
 • Altres informacions de l'escola

20/07/2020

 • Lectura i aprovació de l’acta de reunió anterior
 • Informació de preinscripció i matrícula
 • Dies de lliure disposició
 • Horari escolar i jornada intensiva del curs 2020-2021
 • Calendari d’incorporació gradual de P3
 • Informació sobre la Transformació Educativa
 • Aprovació de les quotes del curs 2020-2021
 • Informació de les activitats extraescolars del curs 2020

03/09/2020

 • Aprovació del nou Pla d’Organització del Centre