Truca

 

Portes obertes curs 2022-2023: divendres 4 i dissabte 5 de març. Cal reservar cita.

En les reunions del consell escolar s'han pres els següents acords:

CURS 2021-2022

30/06/2021

  • Dies de lliure disposició del curs 21-22
  • Horari escolar i jornada intensiva 21-22
  • Calendari d'incorporació gradual de P3
  • Aprovació de les quotes del curs 21-22

22/09/2021

  • Presentació del nou Pla d’Organització del Centre
  • Aprovar la Memòria Anual del curs 2020-2021
  • Aprovar el Pla Anual per al curs 2021-2022

18/10/2021

  • Informació de les despeses de funcionament
  • Aprovació de la rendició de comptes 20-21
  • Aprovació del pressupost 21-22