Truca

 

Portes obertes curs 2022-2023: divendres 4 i dissabte 5 de març. Cal reservar cita.

Consell Escolar

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: titularitat, direcció, mestres, pares i mares i personal d'administració i serveis.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

 

COMPOSICIÓ 

 

President

Dimas Fàbregas Gomis

Representant del titular

Ana Vanessa Burgos Bonet

Representant del titular

Enric Luna Escolar

Representant del titular

Rosa M. Planas Cudiñach

Representant de l’Ajuntament

Carme Terradas

Representant del professorat

Marta Baylach Godàs

Representant del professorat

 

Representant del professorat

Leo Bosch Bosch

Representant del professorat

Laura Milán González

Representant de pares i mares

Cristina Graó Llorente

Representant de pares i mares

Miguel Ángel Jiménez Martínez

Representant de pares i mares

Susanna Alonso Martínez

Representant de l'AMPA

Marta Cruz Rodriguez

Representant de PAS

M. Pilar Monroy Estrach