Truca

 

Portes obertes curs 2022-2023: divendres 4 i dissabte 5 de març. Cal reservar cita.

Presentació

EL PROPÒSIT DE L'ESCOLA LA IMMACULADA

 

El propòsit educatiu de la nostra escola integra els quatre pilars de l’aprenentatge definits per la Unesco: Aprendre a conèixer, Aprendre a ser, Aprendre a conviure, Aprendre a fer.

És per això que ens proposem:

 

 • Una escola amb capacitat de donar resposta a les necessitats d’aprenentatge dels infants, coeducadora, integradora, amb visió de futur i que doni eines per comprendre el món.

 

 • Que les nenes i els nens esdevinguin persones  amb valors democràtics, compromeses amb el món. L’assertivitat, el sentit crític, la creativitat, l’autonomia, la capacitat per treballar en equip i l’esperit de superació han de ser fonamentals pel seu desenvolupament.

 

 • Que el coneixement  sigui globalitzat, connectant les diferents àrees del saber per tal de provocar un aprenentatge significatiu.

 

 • Que tot el temps viscut a l’escola sigui experiència educativa coherent amb la nostra línia pedagògica.

 

 • Esdevenir una comunitat d’aprenentatge que situï l’infant al centre i, on la participació i la implicació de les famílies sigui fonamental per reconèixer el valor de mares i pares com a educadors.

 

 • Que la mestra o el mestre sigui una persona propera, serena i creativa, en constant formació, que acompanya, orienta, escolta, reflexiona, dialoga, provoca…

 

LES PRÀCTIQUES

 

La pràctica educativa de l’escola es fonamenta en aquests conceptes: fer, pensar i comunicar.

 

 • Metodologia global i transversal:

  • Aprenentatge basat en projectes, problemes i preguntes

 • Personalització de l’aprenentatge:

  • Itineraris personalitzats.

  • Educació i gestió emocional.

 • Aprenentatge de naturalesa social:

  • Treball cooperatiu.

  • Aprenentatge entre iguals.

 • Aprenentatge significatiu i vivencial:

  • Aprenentatge Km0.

  • Aprenentatge servei (APS)

  • Mètode científic.

  • EL joc com a eina pedagògica.

 • Diversitat de llenguatges:

  • Matemàtic.

  • Lingüístic.

  • Artístics.

  • Digital.

  • Corporal.

L’AVALUACIÓ

 

Entenem que l’avaluació ha de ser reguladora dels processos d’aprenentatge. És per això que en distingim:

 

 • Dimensió formativa: valoració personalitzada i continuada del procés i l’evolució de l’alumne per part dels i les mestres.

 • Dimensió formadora: diversificació de les eines d’avaluació dels propis alumnes (Autoavaluació, coavaluació, dossiers d’aprenentatge, rúbriques, bases d’orientació, etc.)

 • La metacognició com a element essencial en l’aprenentatge: Què he après avui?

 

L’ORGANITZACIÓ:

 

El nostre propòsit determina un model organitzatiu facilitador de diferents dinàmiques d’aprenentatge on la idea de flexibilitat n’és fonamental:

 

 • Flexibilitat d’horaris facilitant una continuïtat natural dels aprenentatges.

 • Flexibilitat d’espais conquerint tots els de l’escola i aprofitant els de l’entorn proper. Espais polivalents, agradables i acollidors.

 • Flexibilitat d’agrupacions tenint en compte les inquietuds, motivacions i necessitats de cadascú.