Truca

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa en protecció de dades que correspongui, la FUNDACIÓ PRIVADA DE L’AGRUPACIÓ ESCOLAR LA IMMACULADA informa als usuaris: 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

FUNDACIÓ PRIVADA DE L’AGRUPACIÓ ESCOLAR LA IMMACULADA  

G64925639

Mare Angela Perera, 4  – 08339 Vilassar de Dalt  (Barcelona)

Finalitat

§  Gestionar les dades a les quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.

§  Gestionar la seva consulta o sol·licitud.

§  Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries referents a activitats i projectes relacionats amb l’entitat, només en cas d’acceptació.

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinataris

No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de l’entitat.

Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través del formulari de  contacte d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades. 

 És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web? 

 En relació al formulari de la pàgina web, l'usuari ha d’omplir els marcats com a "obligatoris". No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que la FUNDACIÓ PRIVADA DE L’AGRUPACIÓ ESCOLAR LA IMMACULADA no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, la FUNDACIÓ PRIVADA DE L’AGRUPACIÓ ESCOLAR LA IMMACULADA quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.  

Les dades personals que l'usuari facilita a la FUNDACIÓ PRIVADA DE L’AGRUPACIÓ ESCOLAR LA IMMACULADA han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.  

Menors d’edat  

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a la FUNDACIÓ PRIVADA DE L’AGRUPACIÓ ESCOLAR LA IMMACULADA sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.  

En cas que la FUNDACIÓ PRIVADA DE L’AGRUPACIÓ ESCOLAR LA IMMACULADA  detectés que l'usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d'identitat equivalent, o, si s'escau, l'autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d'aquest requisit o manca de resposta.  

Quines mesures de seguretat té implantada l'entitat?  

La FUNDACIÓ PRIVADA DE L’AGRUPACIÓ ESCOLAR LA IMMACULADA informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.  

La FUNDACIÓ PRIVADA DE L’AGRUPACIÓ ESCOLAR LA IMMACULADA disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir al canal d’atenció i interacció social.  

A continuació s’enllacen les xarxes socials en les que té perfil obert:  

-       Facebook 

-       Twitter 

-       Instagram     

Aquesta pàgina web fa ús de cookies pròpies de Joomla per a la gestió interna d'usuaris. Per a més informació visita el nostre avís legal. Veure Avís Legal