Truca

Com ens pot ajudar l'Excel?

Això és el que estan aprenent a l'espai TIC de les classes dels grans: càlculs, operacions, gràfiques...