Pojecte Educatiu

Objectiu

L'objectiu fonamental de l'Escola La Immaculada és crear uns contextos d’aprenentatge significatiu on els nens i nenes hi participin de manera activa i creixin socialment i intel·lectual amb uns valors que els permetin desenvolupar-se de manera crítica, positiva, creativa, col·laborativa i responsable amb la societat.

Proposem activitats d'innovació pedagògica basades en tres factors: Fer, pensar i comunicar, de manera que afavoreixin expressar lliurement els sentiments i pensaments dels nens i nenes, potenciar el diàleg, la reflexió, l'argumentació i el respecte cap a les idees dels altres i facilitar-los així el creixement integral com a persones.

Etapes
Educació Infantil

L'etapa d'educació infantil ocupa els cursos de P3, P4 i P5 i es correspon amb el Grup dels Petits.

Es basa en la formació integral dels infants aplicant metodologies innovadores i respectuoses amb el moment maduratiu de cada nen i cada nena. Es vetlla molt per l'equilibri emocional de cadascú i l'aprenentatge en la gestió de les pròpies emocions.

L'equip de mestres afavoreix les condicions necessàries perquè cada infant pugui desenvolupar les seves capacitats i avançar en el seu procés de creixement amb un ritme propi.

Activitats i aprenentatges:
 • Programa d'integració pels infants de 3 anys que comencen l'escola, el qual permet crear un clima acollidor i relaxat, necessari per facilitar l'adaptació dels nens i nenes.

 • El joc com a activitat per excel·lència de la infància i, per tant, eina d'aprenentatge.

 • La pràctica psicomotriu per fer un procés de maduració psicològica i emocional a través de l'expressió corporal i el moviment.

 • Aprenentatge de la lectoescriptura des d'una metodologia constructivista i respectant el moment maduratiu de cada infant.

 • Treball per racons on cada nen i nena aprèn al seu ritme els llenguatges matemàtic, verbal, musical i artístic.

 • Espais d'aprenentatge amb grups flexibles.

 • Coneixement de l'entorn social i natural mitjançant el treball per projectes.

 • English.

 • Introducció de la llengua anglesa en l'àrea de Psicomotricitat.

 • Ús de recursos digitals: Activitats amb iPads, ordinadors i eines digitals interatcives.

 • Filosofia com a eina de reflexió, comunicación i obertura al món.

Educació Primària

L'etapa d'educació primària comprèn el tram obligatori de l'escolaritat dels 6 als 12 anys. S'organitza en dos grups de tres cursos de durada cada un: Grup de Mitjans (cursos de 1r, 2n i 3r ) i Grup de Grans (cursos de 4t, 5è i 6è).

En aquesta etapa ens proposem proporcionar a tots els nens i nenes una formació humana, cultural i social que faci possible el desenvolupament de les seves competències i els prepari per aprendre i seguir aprenent al llarg de la vida.

Activitats i aprenentatges:

Les activitats d'aprenentatge es plantegen fomentant el diàleg, la cooperació, l'esforç, l'anàlisi, la reflexió, la responsabilitat en el treball i l'esperit crític i tolerant a través de metodologies innovadores que potencien la motivació, participació i implicació dels alumnes a tots nivells:

 • Treball sistemàtic de l'aprenentatge de les llengües catalana, castellana i anglesa i de les matemàtiques.

 • Capses d'Aprenentatge:

  • Autonomia
  • Iniciativa personal
 • Physical education: collaborative challenges.

 • Llenguatges artístics: música i dansa / visual i plàstica.

 • AB3P: aprenentatge basat en preguntes, problemes i projectes.

 • Espais d'aprenentatge amb grups flexibles.

 • Aprenentatge personalitzat.

 • Eines d'autoavaluació: l'avaluació com a eina reguladora, no penalitzadora.

 • Educació emocional.

 • Mindfulness.

 • Racons i tallers d'aprenentatge.

 • Experimentació científica.

 • Recerques i treball col·laboratiu.

 • Treball d'habilitats del pensament.

 • TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) TAC (Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement) TEP (Tecnologies de l'Empoderament i la Participació).

 • Projecte MIRA (Mètode Interactiu de Reflexió a través de l'Art).

 • Projectes Matemàtics: VídeoMat i FotoMàtiques.

 • Projecte School to School amb la Fundació Vicente Ferrer a l'Índia.

 • Música per aprendre a escoltar.

 • Educació per la salut.


Fundació Privada de l'Agrupació Escolar la Immaculada
C. Mare Àngela Perera, núm. 4, Vilassar de Dalt

T. 937532958
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Fundació Privada de l'Agrupació Escolar la Immaculada
C. Mare Àngela Perera, núm. 4, Vilassar de Dalt

T. 937532958
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.