Presentació

El Propòsit de l'Escola

El propòsit educatiu de la nostra escola integra els quatre pilars de l’aprenentatge definits per la Unesco:

 • Aprendre a SER

 • Aprendre a CONÈIXER

 • Aprendre a CONVIURE

 • Aprendre a FER

És per això que ens proposem:

Donar respostes

Una escola amb capacitat de donar resposta a les necessitats d’aprenentatge dels infants, coeducadora, integradora, amb visió de futur i que doni eines per comprendre el món.

Donar valors

Que les nenes i els nens esdevinguin persones amb valors democràtics, compromeses amb el món. L’assertivitat, el sentit crític, la creativitat, l’autonomia, la capacitat per treballar en equip i l’esperit de superació.

Fer comunitat

Esdevenir una comunitat d’aprenentatge que situï l’infant al centre i, on la participació i la implicació de les famílies sigui fonamental per reconèixer el valor de mares i pares com a educadors.

Coneixement Global

Que el coneixement sigui globalitzat, connectant les diferents àrees del saber per tal de provocar un aprenentatge significatiu.

Coherència

Que tot el temps viscut a l’escola sigui experiència educativa coherent amb la nostra línia pedagògica.

Formació constant

Que la mestra o el mestre sigui una persona propera, serena i creativa, en constant formació, que acompanya, orienta, escolta, reflexiona, dialoga, provoca…

Les pràctiques

La pràctica educativa de l’escola es fonamenta en aquests conceptes: fer, pensar i comunicar.

Metodologia global i transversal
 • Aprenentatge basat en projectes, problemes i preguntes.

Personalització de l'aprenentatge
 • Itineraris personalitzats.

 • Educació i gestió emocional.

Aprenentatge de naturalesa social
 • Treball cooperatiu.

 • Aprenentatge entre iguals.

Aprenentatge significatiu i vivencial
 • Aprenentatge Km0.

 • Aprenentatge servei (APS).

 • Mètode científic.

 • EL joc com a eina pedagògica.

Diversitat de llenguatges
 • Matemàtic.

 • Lingüístic.

 • Artístics.

 • Digital.

 • Corporal.

Avaluació

Entenem que l’avaluació ha de ser reguladora dels processos d’aprenentatge. És per això que en distingim:

 • Dimensió formativa: valoració personalitzada i continuada del procés i l’evolució de l’alumne per part dels i les mestres.

 • Dimensió formadora: diversificació de les eines d’avaluació dels propis alumnes (Autoavaluació, coavaluació, dossiers d’aprenentatge, rúbriques, bases d’orientació, etc.)

 • La metacognició com a element essencial en l’aprenentatge: Què he après avui?

Organització

El nostre propòsit determina un model organitzatiu facilitador de diferents dinàmiques d’aprenentatge on la idea de flexibilitat n’és fonamental:

 • Flexibilitat d’horaris facilitant una continuïtat natural dels aprenentatges.

 • Flexibilitat d’espais conquerint tots els de l’escola i aprofitant els de l’entorn proper. Espais polivalents, agradables i acollidors.

 • Flexibilitat d’agrupacions tenint en compte les inquietuds, motivacions i necessitats de cadascú.


Fundació Privada de l'Agrupació Escolar la Immaculada
C. Mare Àngela Perera, núm. 4, Vilassar de Dalt

T. 937532958
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Fundació Privada de l'Agrupació Escolar la Immaculada
C. Mare Àngela Perera, núm. 4, Vilassar de Dalt

T. 937532958
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.